संत निळोबाराय अभंग

यावरी बोलती गोवळ – संत निळोबाराय अभंग – ६९३

यावरी बोलती गोवळ – संत निळोबाराय अभंग – ६९३


यावरी बोलती गोवळ ।
तूंचि सकळ जाणतां ॥१॥
कैसें जाणें येणें आम्हां ।
पुरुषोत्तमा तुजवीण ॥२॥
धन वित्त आमुचें गोत ।
तुंचि सतत जीवप्राण ॥३॥
निळा म्हणे वरदळ बोली ।
केली साहिली पाहिजे ते ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

यावरी बोलती गोवळ – संत निळोबाराय अभंग – ६९३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *