संत निळोबाराय अभंग

सांपडला ठेवा – संत निळोबाराय अभंग – ७०४

सांपडला ठेवा – संत निळोबाराय अभंग – ७०४


सांपडला ठेवा ।
आतां पात्र झालों देवा ॥१॥
माझया वडिलांची हे जोडी ।
होती पुरातन चोखडी ॥२॥
जुगादीचें जुनें ।
टांकसाळी खरें नाणें ॥३॥
निळा म्हणे माझया देवें ।
हातीं लागलें पडिलें ठावें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सांपडला ठेवा – संत निळोबाराय अभंग – ७०४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *