संत निळोबाराय अभंग

मागण्याची न करुं – संत निळोबाराय अभंग – ७१२

मागण्याची न करुं – संत निळोबाराय अभंग – ७१२


मागण्याची न करुं गोष्टीं ।
तुम्हां पोटीं भय वाटे ॥१॥
नामचि तुमचें पुरे देवा ।
न करुं हेवा आणिक ॥२॥
माझें आहे स्वाधीन मन ।
न इच्छी मान धन कांहीं ॥३॥
निळा म्हणे सत्य साचा ।
हाचि संकल्पाचा निर्धार ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मागण्याची न करुं – संत निळोबाराय अभंग – ७१२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *