संत निळोबाराय अभंग

तुम्हां आम्हां नित्य – संत निळोबाराय अभंग – ७२४

तुम्हां आम्हां नित्य – संत निळोबाराय अभंग – ७२४


तुम्हां आम्हां नित्य भेटी ।
नाहीं तुटी कल्पांती ॥१॥
प्रभा केवि सांडी भानु ।
हुताशनु दीपनातें ॥२॥
मृतिकेतें सांडुनि घटु ।
कैचा पटु तंतुविण ॥३॥
निळा म्हणे आम्हावीण ।
नाहींच देवपण तुम्हांसी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्हां आम्हां नित्य – संत निळोबाराय अभंग – ७२४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *