संत निळोबाराय अभंग

ज्याचा आहे त्या अभिमान – संत निळोबाराय अभंग – ७८८

ज्याचा आहे त्या अभिमान – संत निळोबाराय अभंग – ७८८


ज्याचा आहे त्या अभिमान ।
मी तों रंक अनाथ दीन ॥१॥
नजगे देणें हा परिहार ।
होईल सत्याचा आदर ॥२॥
जेणें केलेसेल पुढारें ।
त्याचे तया उणें पुरें ॥३॥
निळा म्हणे मी मापारी ।
उभा धणी शिरावरीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्याचा आहे त्या अभिमान – संत निळोबाराय अभंग – ७८८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *