संत निळोबाराय अभंग

डोळियाचाही डोळा बुध्दी – संत निळोबाराय अभंग – ७९०

डोळियाचाही डोळा बुध्दी – संत निळोबाराय अभंग – ७९०


डोळियाचाही डोळा बुध्दी ।
माझी उघडूनियां कृपानिधी ।
देखणी करुनियां त्रिशुध्द ।
निजात्मपदीं स्थापिली ॥१॥
तेणें दिसती ठायां ठावो ।
हदय सकळांचेही भाव ।
संत दावी जे अनुभव ।
आणखीही सर्व मायाकृत ॥२॥
नवल कृपेची हें जाती ।
फिटली मोह ममता भ्रांती ।
उत्पत्ति स्थिती प्रळय होती ।
तें तें निगुती आटलें ॥३॥
देखणें झालें नयनानयन ।
देखती आपुलेंही वर्तन ।
राहिलें ठायींच ते जडोन ।
अभेद होऊन देखती ॥४॥
निळा स्वामी सद्गुरुनाथा ।
देखणा तूंचि मी नाहीं आतां ।
तोडूनी मी हे माझी ममता ।
आपण आतौता मेळविलों ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

डोळियाचाही डोळा बुध्दी – संत निळोबाराय अभंग – ७९०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *