संत निळोबाराय अभंग

याचिलागीं तुमचा करितसें – संत निळोबाराय अभंग – ८४०

याचिलागीं तुमचा करितसें – संत निळोबाराय अभंग – ८४०


याचिलागीं तुमचा करितसें धांवा ।
रात्रंदिवस देवा आळवूनि ॥१॥
नेणें जप तप स्नान संध्या विधी ।
जड माझी बुध्दि प्रज्ञाहीन ॥२॥
नाहीं आश्रमाचें घडलें विहित ।
न कळे उचित नित्यादिक ॥३॥
निळा म्हणे माझा कैसा परिपाक ।
वैकुंठनायक तुम्ही जाणा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

याचिलागीं तुमचा करितसें – संत निळोबाराय अभंग – ८४०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *