संत निळोबाराय अभंग

उपाधीचा उबग आला – संत निळोबाराय अभंग – ८६०

उपाधीचा उबग आला – संत निळोबाराय अभंग – ८६०


उपाधीचा उबग आला ।
मनिं आवडला सत्संग ॥१॥
तयासी देवेंचि कृपा केली ।
भ्रांति निरसली बुध्दीची ॥२॥
कल्पनेचा पुसला ठाव ।
देहभाव हारपला ॥३॥
निळा म्हणे निरभिमान ।
झालें उन्मन मनाचें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उपाधीचा उबग आला – संत निळोबाराय अभंग – ८६०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *