संत निळोबाराय अभंग

नीच यातीसीं संगती – संत निळोबाराय अभंग – ९०६

नीच यातीसीं संगती – संत निळोबाराय अभंग – ९०६


नीच यातीसीं संगती ।
आवडे ज्या अहोरातीं ॥१॥
तोचि ओळखावा दोषी ।
दुराचारी पापराशी ॥२॥
नेणें आपुला विधिधर्म ।
करी मना आलें कर्म ॥३॥
निळा म्हणे नर्कंवासीं ।
करी घालुनी पूर्वजांसीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नीच यातीसीं संगती – संत निळोबाराय अभंग – ९०६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *