संत निळोबाराय अभंग

भाग्यहीन व्दाड – संत निळोबाराय अभंग – ९२२

भाग्यहीन व्दाड – संत निळोबाराय अभंग – ९२२


भाग्यहीन व्दाड ।
तया बुध्दि करी नाड ॥१॥
सुख तें सन्मुख ।
तया तेंचि भासे दु:ख ॥२॥
हित अनहितावरी ।
देखोनियां पळे दुरी ॥३॥
निळा म्हणे उफराटे ।
प्राक्तन होऊनियां भेटें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भाग्यहीन व्दाड – संत निळोबाराय अभंग – ९२२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *