संत निळोबाराय अभंग

लोहा लागतां सुवर्ण – संत निळोबाराय अभंग – ९३१

लोहा लागतां सुवर्ण – संत निळोबाराय अभंग – ९३१


लोहा लागतां सुवर्ण ।
करावें हा स्वभावगुण ॥१॥
केंवि सांडवेल परिसा ।
जगदगुरु हा विठ्ठल तैसा ॥२॥
रत्ना अंगी रत्नकीळ ।
नव्हती भिन्न अग्निज्वाळ ॥३॥
निळा म्हणे सांडुनि जळा ।
सागर न निवडे वेग्ळा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

लोहा लागतां सुवर्ण – संत निळोबाराय अभंग – ९३१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *