संत निळोबाराय अभंग

कैसा होतो ब्रम्हानंद – संत निळोबाराय अभंग – ९५२

कैसा होतो ब्रम्हानंद – संत निळोबाराय अभंग – ९५२


कैसा होतो ब्रम्हानंद ।
भागयमंद न देखति ॥१॥
वाजतां वादयें नाईके कानीं ।
वीट मानी अभागी ॥२॥
म्हणे सेवूं या रे गडी ।
तोडूं बेडी संसार ॥३॥
निळा म्हणे ऐसी वेळ ।
न लभे काळ वेचलीया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कैसा होतो ब्रम्हानंद – संत निळोबाराय अभंग – ९५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *