संत निळोबाराय अभंग

नाम सांडुनिया मुक्ति – संत निळोबाराय अभंग – ९५९

नाम सांडुनिया मुक्ति – संत निळोबाराय अभंग – ९५९


नाम सांडुनिया मुक्ति घेणें ।
हे तों लक्षणें अधमाची ॥१॥
आम्हा विष्णुदासा धर्म ।
नित्य नेम कथेचा ॥२॥
काय करुं त्या व्युत्पति ।
वडील हांसती पूर्वज ॥३॥
निळा म्हणे करावी सेवा ।
आवडी देवा हे माझी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाम सांडुनिया मुक्ति – संत निळोबाराय अभंग – ९५९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *