संत निळोबाराय अभंग

पापें पूर्वज नरका – संत निळोबाराय अभंग – ९७२

पापें पूर्वज नरका – संत निळोबाराय अभंग – ९७२


पापें पूर्वज नरका जाती ।
पापेंचि बुडती धर्म सकळ ॥१॥
पापेंचि कुळ भंगा जाय ।
वंशासी होय अपघात ॥२॥
पापेंचि यश कीर्ति पळें ।
पापेंचि सोहळे दरिद्राचे ॥३॥
निळा म्हणे घडतां पापेंचि पतनीं ।
पडती यातनीं पूर्वजेंसी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पापें पूर्वज नरका – संत निळोबाराय अभंग – ९७२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *