संत निळोबाराय अभंग

गोड लागें जें आपणां – संत निळोबाराय अभंग – ९८२

गोड लागें जें आपणां – संत निळोबाराय अभंग – ९८२


गोड लागें जें आपणां ।
तेंचि वांटीं सकळांजणां ॥१॥
पोट भरेतों पुरवी ।
उरलें बांधोनियां ठेवी ॥२॥
जतन आहे तुम्हासाठीं ।
नका धांवो बारावाटीं ॥३॥
निळा म्हणे सांगा ।
पाहिजे तें जीवीचें मागा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गोड लागें जें आपणां – संत निळोबाराय अभंग – ९८२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *