संत निळोबाराय अभंग

एक बैसे सिंहासनीं – संत निळोबाराय अभंग – 1484

एक बैसे सिंहासनीं । कर जोडोनी एक उभा ॥१॥

एक पूजा स्वीकारित । एक करित निजांगे ॥२॥

मुळीं पाहतां दोघे एक । परि कौतुक दाखविलें ॥३॥

निळा म्हणे सेवक स्वामी । पुरुषोत्तमीं हे मिथ्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *