संत निळोबाराय अभंग

अंगकांति प्रकाशली – संत निळोबाराय अभंग – 1486

अंगकांति प्रकाशली । सूर्या दिधली किंचितसी ॥१॥

तेणेंचि प्रकाशला भानु । झाला तो नयनु त्रैलोक्या ॥२॥

तैसेंची चंद्रा जीवनमृत । दिधलें किंचित श्रीहरी ॥३॥

निळा म्हणे तेणेंचि जगें । निववित अंगें मयंकु ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *