संत निळोबाराय अभंग

सोयरा श्रीहरी – संत निळोबाराय अभंग – 1542

सोयरा श्रीहरी । आत्मा एक चराचरीं ॥१॥

नाहीं तया आपपर । वसवी सकळांचे अंतर ॥२॥

देवां दानवां मानवां । स्थूळ सूक्ष्मादिकां सर्वां ॥३॥

निळा म्हणे जीवमात्रीं । व्यापकपणें तोचि धात्री ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *