संत निळोबाराय अभंग

सेवेलागीं सेवक जालों -संत निळोबाराय अभंग – 1582

सेवेलागीं सेवक जालों । तुमच्या लागलों निज चरणा ॥१॥

अहो स्वामी तुकयादेवा । यावरी न करावा अव्हेर ॥२॥

सहज लीळे उदकीं वह्या । तुम्ही रक्षिलीया निजसत्तें ॥३॥

निळा म्हणे धराल हातीं । तरी दयाल मति निरुपम ॥४॥


राम कृष्ण  हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *