संत निळोबाराय अभंग

वाचे बोलविलें देवें – संत निळोबाराय अभंग – ८२२

वाचे बोलविलें देवें – संत निळोबाराय अभंग – ८२२


वाचे बोलविलें देवें ।
मज हें काय होतें ठावें ॥१॥
सहज नामें आळवितां ।
ओघ आला हा अवचिता ॥२॥
संत जाणती अंतर ।
कीं हा रखुमाईचा वर ॥३॥
निळा म्हणे पुसिलि गोठी ।
नये सांगतां तें गोमटी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वाचे बोलविलें देवें – संत निळोबाराय अभंग – ८२२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *