संत निळोबाराय अभंग

आम्ही स्वामीचिया बळें – संत निळोबाराय अभंग – ८५४

आम्ही स्वामीचिया बळें – संत निळोबाराय अभंग – ८५४


आम्ही स्वामीचिया बळें ।
येथें असों खेळेमेळें ॥१॥
नामें गाऊनी आवडी ।
करुं पदांच्या घडामोडी ॥२॥
करुन कीर्तन सोहळा ।
रंजवूं नारीनरबाळां ॥३॥
निळा म्हणे दिवसराती ।
केव्हां नेणों येती जाती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आम्ही स्वामीचिया बळें – संत निळोबाराय अभंग – ८५४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *