संत निळोबाराय अभंग

ओंवाळिती विठोबासी – संत निळोबाराय अभंग – ४०१

ओंवाळिती विठोबासी – संत निळोबाराय अभंग – ४०१


ओंवाळिती विठोबासी ।
नित्यानित्य परमादरेसि ॥१॥
नवनिताचीं विलेपनें ।
पंचामृतें अभिषचनें ॥२॥
नाना उपभोग अर्पिती ।
नैवेदय माळा पुष्पयाती ॥३॥
निळा म्हणे नामघोषें ।
करिती आनंद उल्हासें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ओंवाळिती विठोबासी – संत निळोबाराय अभंग – ४०१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *