संत निळोबाराय अभंग

उतरिला धराभार – संत निळोबाराय अभंग – ४०३

उतरिला धराभार – संत निळोबाराय अभंग – ४०३


उतरिला धराभार ।
जेणें घेऊनियां अवतार ॥१॥
तो हा भक्तें पुंडलिकें ।
गोंवियेला घेउनी भाकें ॥२॥
शिळीं बांधिला सागर ।
निर्दाळिला दशशीर ॥३॥
निळा म्हणे नारी ।
सोडवूनि राज्य करी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उतरिला धराभार – संत निळोबाराय अभंग – ४०३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *