संत निळोबाराय अभंग

एक जोडी बहुतें खाती – संत निळोबाराय अभंग – ४०९

एक जोडी बहुतें खाती – संत निळोबाराय अभंग – ४०९


एक जोडी बहुतें खाती ।
भाग्यवंत म्हणती जन त्यासी ॥१॥
परि त्या आणिक साहित्यासी ।
नव्हे तैसी जोडी याची ॥२॥
एकला एकचि पुंडलिका ।
जोडी त्रैलोक्या पुरविलीं ॥३॥
निळा म्हणे न सरे तरी ।
अदयापिवरी तैसेचि ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

एक जोडी बहुतें खाती – संत निळोबाराय अभंग – ४०९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *