संत निळोबाराय अभंग

भकतांलागीं पुढारला – संत निळोबाराय अभंग – ४१५

भकतांलागीं पुढारला – संत निळोबाराय अभंग – ४१५


भकतांलागीं पुढारला ।
येऊनी पुढें उभा ठेला ॥१॥
शीण भागही न विचारी ।
युगानुयुगीं विटेवरी ॥२॥
सोहळा आधिकें अधिक् ।
करीं भक्तांचे कौतुक ॥३॥
निळा म्हणे बहुमानें ।
संतां पूजी वांटी दानें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भकतांलागीं पुढारला – संत निळोबाराय अभंग – ४१५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *