संत निळोबाराय अभंग

पुंडलीक म्हणे हरी – संत निळोबाराय अभंग – ४१८

पुंडलीक म्हणे हरी – संत निळोबाराय अभंग – ४१८


पुंडलीक म्हणे हरी ।
राहे वरि विटे उभा ॥१॥
अवलोकिन वेळोवेळां श्रीमुख डोळां रुप तुझें ॥२॥
अलभ्य लाभ लक्ष कोटी ।
झाले भेटी दिली तुम्हा ॥३॥
निळा म्हणे मग पुंडलीक ।
करी पूर्वकविधी पूजा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पुंडलीक म्हणे हरी – संत निळोबाराय अभंग – ४१८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *