संत निळोबाराय अभंग

म्हणती ज्यातें परात्पर – संत निळोबाराय अभंग – ४४२

म्हणती ज्यातें परात्पर – संत निळोबाराय अभंग – ४४२


म्हणती ज्यातें परात्पर ।
तो हा उभा कटीं कर ॥१॥
रुपें गोजिरा सगुण ।
अवलोकितां निवे मन ॥२॥
मुगुट कुंडले मेखळा ।
कांसे मिरवे सोनसळा ॥३॥
निळा म्हणे संतभेटी ।
उतावेळ सदा पोटीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

म्हणती ज्यातें परात्पर – संत निळोबाराय अभंग – ४४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *