संत निळोबाराय अभंग

धाडाल तेथें जाईन – संत निळोबाराय अभंग – ७२८

धाडाल तेथें जाईन – संत निळोबाराय अभंग – ७२८


धाडाल तेथें जाईन देवा ।
सांगाल सेवा तेचि करीन ॥१॥
लेवलाव तें लेईन लेणें ।
मिरवीन भूषणें कराल तें ॥२॥
सांगाल तेंचि ऐकेन गोष्टी ।
धरुनियां पोटीं राहेन अर्थ ॥३॥
निळा म्हणे येईन मागे ।
तुम्ही न्याल संगें त्याचि स्थळां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धाडाल तेथें जाईन – संत निळोबाराय अभंग – ७२८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *