संत निळोबाराय अभंग

असो आतां हें बोलणें – संत निळोबाराय अभंग – ७५२

असो आतां हें बोलणें – संत निळोबाराय अभंग – ७५२


असो आतां हें बोलणें ।
आम्ही निर्भय एक्या गुणें ॥१॥
सांगितलें करुं काम ।
हातें टाळी मुखें नाम ॥२॥
गुण वानूं नानापरी ।
आज्ञा त्याची वंदुनी शिरीं ॥३॥
निळा म्हणे राजा धरी ।
हातीं तया सभाग्य करीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

असो आतां हें बोलणें – संत निळोबाराय अभंग – ७५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *