संत निळोबाराय अभंग

उतरिला माझा भार – संत निळोबाराय अभंग – ७६२

उतरिला माझा भार – संत निळोबाराय अभंग – ७६२


उतरिला माझा भार ।
येणें कैवार धरुनियां ॥१॥
आपुला आपण सोहळा करी ।
पाहिजे संसारीं पुरवी तें ॥२॥
नेदि पडों उणें कोठें ।
आलीं संकटें निवारी ॥३॥
निळा म्हणे झाला ऋणी ।
चक्रपाणी आम्हां घरीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उतरिला माझा भार – संत निळोबाराय अभंग – ७६२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *