संत निर्मळा अभंग

अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा – संत निर्मळा अभंग

अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा – संत निर्मळा अभंग


अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा ।
घडो तुमची सेवा अहर्निशीं ॥१॥
अठ्ठाविस युगें विटेवरी उभा ।
वामभागीं शोभा रुक्मादेवी ॥२॥
पतित पावन गाजे ब्रीदावळी ।
पुरवावी आळी हीच माझी ॥३॥
उभा विटेवरी ठेवोनी चरण ।
म्हणतसे बहिण चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *