संत निर्मळा अभंग

तुमचा भरंवसा धरोनी मानसीं – संत निर्मळा अभंग

तुमचा भरंवसा धरोनी मानसीं – संत निर्मळा अभंग


तुमचा भरंवसा धरोनी मानसीं ।
दृढ पायांसी शरण आलें ॥१॥
आतां कळेल तो रावा विचार ।
मी आपुला भार उतरिला ॥२॥
मांडीवरी मान ठेविली संपूर्ण ।
पुढील कारण जाणोनियां ॥३॥
निर्मळा म्हणे तारा अथवा मारा ।
तुमचें तुम्ही सारा वोझें आतां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुमचा भरंवसा धरोनी मानसीं – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *