संत निवृत्तीनाथ हरिपाठ

ज्याचॆ मुखीं नाम अमृतसरिता – संत निवृत्तीनाथ हरिपाठ

ज्याचॆ मुखीं नाम अमृतसरिता – संत निवृत्तीनाथ हरिपाठ


ज्याचॆ मुखीं नाम अमृतसरिता ।
तॊचि ऎक पुरता घटु जाणा ।। १।।
नामचॆनि बळॆ कळिकाळ आपणा ।
ब्रह्मांडा यॆसणा तॊचि हॊय ।। २।।
न पाहॆ तयाकडॆ काळ अवचिता ।
नामाची सरिता जया मुखीं ।। ३।।
निवृत्ति नामामृत उच्चारी रामनामॆ ।
नित्य परब्रह्म त्याचॆ घरीं ।। ४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या हरिपाठाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संत निवृत्तीनाथ अँप डाउनलोड करा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *