बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

अहो नारायणा – संत जनाबाई अभंग – ३१५

अहो नारायणा – संत जनाबाई अभंग – ३१५


अहो नारायणा ।
मजवरी कृपा कां कराना ॥१॥
मी तो अज्ञानाची राशी ।
ह्मणोन आलें पायांपाशीं ॥२॥
जनी ह्मणे आतां ।
मज सोडवीं कृपावंता ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो नारायणा – संत जनाबाई अभंग – ३१५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *