दुधाचे घागरी मद्याचा हा बुंद – संत तुकाराम अभंग – 1673

दुधाचे घागरी मद्याचा हा बुंद – संत तुकाराम अभंग – 1673

दुधाचे घागरी मद्याचा हा बुंद । पडिलिया शुद्ध नव्हे मग ॥१॥
तैसे खळां मुखें न करावें श्रवण । अहंकारें मन विटाळलें ॥ध्रु.॥
काय करावीं ती बत्तीस लक्षणें । नाक नाहीं तेणें वांयां गेलीं ॥२॥
तुका म्हणे अन्न जिरों नेदी माशी । आपुलिया जैसी संसर्गे ॥३॥

अर्थ

दुधाने भरलेल्या घागरी मध्ये दारूचा एक थेंब जरी पडला तरी ते दूध शुद्ध राहत नाही. त्याप्रमाणे जे स्वतःला खूप हुशार व शहाणे समजतात अशा मूर्ख लोकांच्या तोंडून हरिकथा केव्हाच श्रवण करू नये कारण त्यांचे मन अहंकाराने टाळलेले आहे. एखाद्या मुलीच्या ठिकाणी सौंदर्‍याचे बत्तीस लक्षणे आहेत परंतु तिला नाकच नाही तर मात्र ते सर्व लक्षण वाया जातात. तुकाराम महाराज म्हणतात अन्नामध्ये जर माशी पडली तर ती माशी पोटांमध्ये जाऊन तिचा संसर्ग करते व तिच्या संसर्गाने आपल्याला वांती होते त्याप्रमाणे अहंकारी व मूर्ख लोकांच्या मुखाने हरी कथा ऐकू नये कारण ती आपल्याला पचनी पडत नाही.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडि ओस्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *