संत सेना महाराज अभंग

त्रैलोक्य पाळतां – संत सेना महाराज अभंग – १०४

त्रैलोक्य पाळतां – संत सेना महाराज अभंग – १०४


त्रैलोक्य पाळतां ।
नाहीं उबग तुमच्या चित्ता ॥ १ ॥
तया आमुची चिंता।
नसे काय रुक्मिणीकांता ॥२॥
दर्दर राहे पाषाणांत।
तया चारा कोण देत ॥३॥
पक्षी अजगर ।
तया पाळी सर्वेश्वर ॥४॥
सेना म्हणे पाळुनी भार।
राहिलों निर्धार उगाची ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

त्रैलोक्य पाळतां – संत सेना महाराज अभंग – १०४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *