संत सेना महाराज अभंग

सुखें घालीं जन्मासी हेचि बरें – संत सेना महाराज अभंग – १०८

सुखें घालीं जन्मासी हेचि बरें – संत सेना महाराज अभंग – १०८


सुखें घालीं जन्मासी ।
हेचि बरें की मानसीं ॥१॥
वारी करीन पंढरीची।
जोडी साची ही माझी ॥२॥
हरिदासाची करीन सेवा ।
तेणे सुख फार जीवा ॥३॥
सेना म्हणे सर्व संग ।
केला त्याग यासाठीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सुखें घालीं जन्मासी हेचि बरें – संत सेना महाराज अभंग – १०८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *