संत सेना महाराज अभंग

वाचे सोपान म्हणतां – संत सेना महाराज अभंग – १३०

वाचे सोपान म्हणतां – संत सेना महाराज अभंग – १३०


वाचे सोपान म्हणतां ।
चुके जन्ममरण चिंता ॥१॥
वस्ती केली कनहे तीरीं।
पुढें शोभें त्रिपुरारी ॥२॥
सोपानदेव सोपानदेव ।
नाहीं भय काळाचें ॥३॥
सोपान चरणी ठेउनि माथां ।
सेना होय विनविता ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वाचे सोपान म्हणतां – संत सेना महाराज अभंग – १३०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *