संत सेना महाराज अभंग

वासुदेव टळोनि गेले प्रहर – संत सेना महाराज अभंग – १३३

वासुदेव टळोनि गेले प्रहर – संत सेना महाराज अभंग – १३३


वासुदेव टळोनि गेले प्रहर तीन ।
काय निजतां झांकोन लोचन आलों मागावया दान ।
नका विन्मुख होऊं जाण गा ॥१॥
रामकृष्ण वासुदेवा।
जाणवितो सकल जिवा।
द्या मज दान वासुदेवा।
मागुता फेरा नाहीं या गांवा गा ॥२॥
आलों दुरुनी सायास।
द्याल दान मागायास।
नका करू माझी निरास ।
धर्मसार फळ संसारास गा ॥३॥
एक भाव देवाकारणें।
फारसे नलगे देणें घेणें।
करा एकचित्त रिघा शरण ।
हेंचि मागणें तुम्हांकारणें गा ॥४॥
नका पाहू काळ वेळां ।
दान देई वासुदेवा।
व्हां सावध झोपेला।
सेना न्हावी चरणी लागला गा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वासुदेव टळोनि गेले प्रहर – संत सेना महाराज अभंग – १३३


https://www.krushikranti.com/
संत सेना महाराज अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *