संत सेना महाराज अभंग

 मायबाप कृपावंत – संत सेना महाराज अभंग – १७

 मायबाप कृपावंत – संत सेना महाराज अभंग – १७


मायबाप कृपावंत।
तुम्ही दयाळू संत ॥१॥
घातला भार तुमच्या माथा।
आवडे तें करा आतां।

॥२॥
चिंतुनि आलों पायांपाशीं ।
न धरीं वेगळे मशी ॥३॥
सेना म्हणे पायीं मिठी ।
घातली न करा हिंपुटी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

 मायबाप कृपावंत – संत सेना महाराज अभंग – १७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *