संत सेना महाराज अभंग

कशासाठी करितां खटपट – संत सेना महाराज अभंग – ३५

कशासाठी करितां खटपट – संत सेना महाराज अभंग – ३५


कशासाठी करितां खटपट ।
तप तीर्थ व्रतें अचाट ॥१ ॥
नलगे शोधावें गिरिकानन।
भावें रिघा विठ्ठला शरण ॥२॥
विभांडक श्रृंगी तपस्वी आगळा।
क्षण न लागत रंभेने नागविला ॥ ३॥
जाणोनि सेना निवांत बैसला।
केशवराजा शरण रिघाला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कशासाठी करितां खटपट – संत सेना महाराज अभंग – ३५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *