संत सेना महाराज अभंग

घरासी आले संत देखोनिया – संत सेना महाराज अभंग – ३७

घरासी आले संत देखोनिया – संत सेना महाराज अभंग – ३७


घरासी आले संत देखोनिया।
म्हणे यासी खावया कोठुनी घालूं ॥१॥
ऐसा हा निर्धारीम दुष्ट दुराचारी।
जन्मोनियां झाला भूमि भारी ॥२॥
दासीचें आर्जव करोनि भोजन ।
घाली समाधान करी तीचें ॥३॥
आणि आवडीनें करी तिची सेवा ।
म्हणे सुख जीवा फार माझ्या ॥४॥
संतानीं पाणी मागतां म्हणे काय ।
मोडले की पाय जाय आणि ॥५॥
सेनां म्हणे कारे गाढवा नेणसी ।
कुंभपाक वस्तीसि केला आहे ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

घरासी आले संत देखोनिया – संत सेना महाराज अभंग – ३७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *