संत सेना महाराज अभंग

जे म्हणविती न्हावियाचे – संत सेना महाराज अभंग – ४०

जे म्हणविती न्हावियाचे – संत सेना महाराज अभंग – ४०


जे म्हणविती न्हावियाचे वंशीं ।
तेणें पाळावें स्वधर्मासी ॥१॥
येर अवघे बटकीचे ।
नव्हे न्हावियाचे वंशीचे ॥२॥
शास्त्रे नेम धंदा दोन प्रहर नेमस्त ॥४॥
सत्य पाळारे स्वधर्मासी।
सेन म्हणे नेमियला।
सांडोनि अनाचार केला ॥३॥
जन्मलों ज्या वंशांत ।
आज्ञा ऐसी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जे म्हणविती न्हावियाचे – संत सेना महाराज अभंग – ४०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *