संत सेना महाराज अभंग

नामाचें चिंतन श्रेष्ठ पैं – संत सेना महाराज अभंग – ५३

नामाचें चिंतन श्रेष्ठ पैं – संत सेना महाराज अभंग – ५३


नामाचें चिंतन श्रेष्ठ पैं साधन।
जातील जळोनि महापापें ॥१॥
नलगे धूम्रपान पंचाग्निसाधन ।
करितां चिंतन हरी भेटे ॥ २॥
बैसुनि निवांत करा एकचित्त ।
आवडी गायें गीत विठोबाचें ॥ ३॥
सकळाहुनि सोपें हेंची पैं साधन।
सेना म्हणे आण विठोबाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नामाचें चिंतन श्रेष्ठ पैं – संत सेना महाराज अभंग – ५३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *