संत सेना महाराज अभंग

वाचे म्हणतां निरवृत्ति – संत सेना महाराज अभंग – ६९

वाचे म्हणतां निरवृत्ति – संत सेना महाराज अभंग – ६९


वाचे म्हणतां निरवृत्ति ।
अवघी निरसली भ्रांती ॥१॥
हें तो माझ्या अनुभवा।
प्रत्यया आले जीवा ॥२॥
गुंतलो होतो मोह आशा ।
स्मरतां पावलों नाशा ॥३॥
ऐसा अनुभव नामाचा।
सेना न्हावी स्मरे वाचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वाचे म्हणतां निरवृत्ति – संत सेना महाराज अभंग – ६९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *