संत सेना महाराज अभंग

अंगिकार केला – संत सेना महाराज अभंग – ९१

अंगिकार केला – संत सेना महाराज अभंग – ९१


अंगिकार केला।
भार चालवी विठ्ठला ॥१॥
संतीं सांगितलें ।
तें म्यां हृदयीं धरिलें ॥२॥
तारिला अजामिळ।
महा पापी की चांडाळ ॥३॥
पतितपावन।
करी नाम हे जतन ॥४॥
वागवी अभिमान ।
सेना न्हवी यातिहीन ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अंगिकार केला – संत सेना महाराज अभंग – ९१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *