संत शेख महंमद अभंग

गोपाळ दुबळा मी लस्करि तुझा – संत शेख महंमद अभंग

गोपाळ दुबळा मी लस्करि तुझा – संत शेख महंमद अभंग


गोपाळ दुबळा मी लस्करि तुझा ॥ काम क्रोध ब अहंकार तेजी ॥
वीकून खादले ॥ काये अंत पाहातोसि माझा ॥१॥
आसा मनसा त्रुसना कल्पना ॥ चोथी राणीयां पळाल्या ॥
हाचि सद्गुरु साथ मोहोजा । वैकुंठ मुक्ति मोकासा सेख महमद नेघे ॥
मन चरणीं राखावे अरिझा ॥२॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गोपाळ दुबळा मी लस्करि तुझा – संत शेख महंमद अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *