संत शेख महंमद अभंग

नर देहि पावलास – संत शेख महंमद अभंग

नर देहि पावलास – संत शेख महंमद अभंग


नर देहि पावलास । सद्गुरुताता ॥१॥
चहुं खणीचि दुःखे सांगता आपार ।
येतुसे गहिवर आठवितां ॥छ॥
जड देह तरुवर भलंताचि घालिघाये ।
दुःख करुणा नये । कोण्हांलागी ॥ २ ॥
ज्या जैसें आवडे । तो तैसे तोडी ।
बहुजीव चरफडि । बोलता नये ॥३॥
संचित तुझे कृपे घाये बरे होति ।
मागुते तोडिति पालव नाव ॥४॥
पशुमछ आजा पुत्र । शस्त्रे विदारिती ।
हे दुःखे फजीति । न कळे कोण्हां ॥५॥
सयाति मध्ये वैराकार चाले ।
या दुःखाचे घायाळे । हरि पाहातोसि ॥६॥
हरि म्हणे प्रलब्धे । भोगिति सुखदुःख ।
भक्ति अभक्ति देख । वंदिति निंदिति ॥७॥
हे श्रीवचन ऐकोन । वैरागे आत्मज्ञान।
पाहिले परतोन सेख महमदि ॥८॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नर देहि पावलास – संत शेख महंमद अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *