संत शेख महंमद अभंग

निट बसा डोळे पुसा – संत शेख महंमद अभंग

निट बसा डोळे पुसा – संत शेख महंमद अभंग


निट बसा डोळे पुसा ।
घातला पवसा झोपेने ॥१॥
कर्णबिळि ॥ वैसलि टाळि ॥
नाम नव्हाळि । ऐको नेंदि ॥ २ ॥
कानि बोंब मारा सावद करा ।
नाम उपचारा सेख महमद म्हणणे ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

निट बसा डोळे पुसा – संत शेख महंमद अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *