संत शेख महंमद अभंग

वैराग्य करा कथा – संत शेख महंमद अभंग

वैराग्य करा कथा – संत शेख महंमद अभंग


वैराग्य करा कथा । सांडुन डंबिक तया ।
स श्रोत्याचि बथा । हरेल तेणे ॥१॥
प्रेमे नेघे नाम गोडि ।
शब्द संस्कारें बडबडि न ।
होउनिया मोडि । या डोळ्यातें ॥ २ ॥
डोळे माळेखोवे लाजे ।
पाहाति विषयांचे राजे ।
तों तो कल्पना माजे । वासने संगे ॥३॥
मन दाहिवाटा । भरे चेतनेचा ताठा ।
ऐसा व्यापार हा खोटा हरिकथेमधी ॥४॥
सेख महमद मुसलमान ।
बोले हरि जोडेसि तुम्ही मांडुनियां ।
अवगुण प्रेमें कथा करा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वैराग्य करा कथा – संत शेख महंमद अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *